Kore Kültüründe Çay Kültürünün estetik anlamları

Funda Gerçeker / hobitat.com
***
Çay içme görgü kurallarının bir çeşidi olan ve “Dongda Salim” olarak adlandırılan bu Kore Çay kültürü; Kore kültür ve tarihinin temelindeki güzellikleri yeniden keşfetmek için ortaya konulmuştur. “Dongda Salim” ifadesi içerisindeki “dongda” kelimesi güneş, doğum ve eskiyi yeniden algılamanın memnuniyetini ifade eder. Kore Kültüründe Çay Kültürünün estetik anlamları…

 

Kore çay kültüründe özel anlamları olan bir bitki çayı…

 

1- Çay Seromonisi Çanı :

Kore’de gökyüzü beş ana renk ile ifade edilerek, çay seremonisi (tören) kurulurken; gökyüzünü açma anlamında 5 kez “çay seremonisi çanı” çalınır. Çayın hoş ve insanın içini açan kokusunun bu çan sesiyle birlikte havaya yayılması bütün varlıklara mutluluk dilemesi ve getirmesi anlamına gelir.

 

Kore kültüründe çay içme seremonisi çanı…

 

2- Jopae / İsim Levhası :

Çay seremonisine davet edilen misafirin adının, takma adının ve önemli tecrübelerinin yazıldığı isim levhasıdır. Bu levha, çay içilen mekanın nezaket kuralları ve yüceliğini ifade eder.
(Bu kural aslında bizim kültürümüzdeki, yani Osmanlı – İslam kültüründeki; “Şerefül mekân, bişerefil mekîn: Mekanın şerefi, içinde yaşayanların şerefiyle ölçülür.” prensibiyle benzerlik göstermektedir.)

 

3- Oturacak yeri seçmek :

Seremoniye davetli kişinin toplumdaki şöhret, onur ve imtiyazından daha ziyade; çay kültürü konusunda en tecrübeli kişiye saygı gösterilir ve itibar edilir. Bu kural; çay içilen yerin saygınlığı ve görgü kuralları içindir.

 

4- Çay kokusunu etrafa yaymak :

Çay içilen mekanın güzel kokmasını sağlamak içindir… Ayrıca, Budizm’de bulunan; çay kokusunun vücuda sinmesiyle, bu dünyanın pisliklerinden arınacağı düşüncesi sebebiyle yapılır. Bu düşünceye göre; Çay içen kişi, ruhsal bir arınma yaşamakta ve saygı ve fedakarlık düşüncesini ön planda tutmaktadır.

 

5- Çay içilen ortama çiçek konulması :

Çay içilen mekan, her zaman temiz tutularak ve çiçek konularak; orada bulunan kişilerin güzel ilişkiler kurması amaçlanır. Ayrıca, Samhan devrindeki geleneklerden biri olarak; Şaman’ın Tanrı’ya dua etmesi sırasında büyük bir ağacın altında dua yapmıştır.

 

Bu inanca göre: bu ağaca göğün kutsallığının sindiği düşünülür; bu ağacın altında duran kişinin günahlarından arındığına inanılır. İşte bu efsanedeki gelenek; çay seremonisinde, bir adet çiçek konularak sembolize edilir ve uygulanır.

Bu çiçeğin de şöyle bir anlamı vardır: Çiçeğin üzerindeki tohumlar, ayrı ayrı toprağa ekilirse; her bir tohumdan tekrar bir çiçek yetişir. Yetişen her çiçeğin üzerinde de, tekrar yeni tohumlar oluşur. Aynı şekilde, Çay içilen mekandaki bu buluşmanın da, güzel ilişkiler doğurmasını umar ve dilerler…

6- Mendil Sermek :

Budist rahiplerin saçlarını keserken mendili önüne yere serip tıraş olmaları anlamına gelir ve böylelikle kendini küçük görerek mütevazı olmayı öğrenmek amacıyla yapılır. Çay seremonisinde mendili açarken bir köşesinin hafifçe kaldırıp atılması, Kore geleneksel danslarından Salpuri dansı figürlerinden beyaz mendil atma hareketini yansıtmaktadır. Bu mendilin köşesini atmak fiili de, misafiri mutsuzluk ve kötü şanstan arındırmak anlamını taşır.

7- Çay içilen yerde açılan mendilin katlanması:

Kendi hayatını ve yaptıklarını kendi sorumluluğunda kabul edip, yaptığı doğru ve yanlış işlerin tüm sorumluluğunu yüklenerek, aydınlık bir hayat dilemek anlamındadır.

8- Çay fincanını yıkamak :

Kısa bir süreliğine de olsa, dünyevi kirleri temizlemek suretiyle, daha aydınlık bir ruhla ayrılmayı arzulamak anlamına gelir. Ayrıca kendini imtihana tabi tutmak ve tövbe etmek anlamlarına da gelir. Misafirin çay fincanını yıkamak ise misafire iyi niyet göstermek ve ikramda bulunmanın işareti olarak kabul edilir.

9- Fincanı doldururken çıkan ses :

Kainattaki sükunet içine doğru yapılan yolculuk ve meditasyon olarak kabul edilir.

10- Fincanı yıkadıktan sonra mendille kurulamak:

Fincanı sağ yöne doğru üç defa kurulamak, geçmiş zaman, şimdiki hal ve gelecek zamandaki hata ve günahlar için af dilemek anlamına gelir. Fincanı kurularken, mendili sola doğru çekerek kurulamak ise evrenin aydınlık enerjisini çay fincanına doldurarak misafire ikram etmek olarak kabul edilir. Bu kural Mantranın dairesel şekillerinden kaynaklanmaktadır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir