El yazması nadir eserleri online okuyun

Kültür Sanat Servisi / Hobitat.com
***
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından “İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nde Bulunan; Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması ve Elektronik Ortamda Kullanıma Sunulması”  projesine verdiği destek ile Osmanlıca nadir kitaplar, okuyucular için  online erişime açıldı. Bundan böyle haberimizdeki bilgilerle, El yazması nadir eserleri online okuyun…

Bu proje kapsamında İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi ile basılmış nadir eserler ile birçok evrakın  kataloglama işlemleri; uluslararası kütüphanecilik standartlarına uygun olarak tamamlandı. Nadir eserler, taranarak bilgisayar ortamına aktarılmasının ardından web üzerinden ücretsiz olarak okunabiliyor.

El yazması nadir eserleri online okuyun

Proje çalışmaları sonunda,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk Kitaplığı’nda bulunan çoğu eşsiz yani dünyada tek nüshası bulunan el yazması kitaplardan oluşan kültür mirasımıza, basılı ve yazılı bilgi kaynaklarına, zaman ve mekana bağlı kalmaksızın web ortamından erişip okuyabilirsiniz.

Proje kapsamında bilgisayar ortamına aktarılmış olan Osmanlıca nadir eserlere ait görüntü ve dosyalar:

http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/  linki üzerinden internet ortamında hizmete sunuldu.

Bu kapsamda oluşturulan internet nadir eserler arşivinde 4,5 milyon görüntü bulunuyor.

Sayısal arşivdeki bilgi kaynakları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

Proje hizmete sunulduğu ilk altı aylık dönemde 2150 üye, 51.140 Toplam kullanıcı ve 103.200 yayın indirme sayısına ulaştı.

Pertevniyal Valide Sultan Evrakı Sayısal Ortamda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü yürüttüğü dijital çalışmalar çerçevesinde; Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda bulunan basılı ve yazılı kültürel mirasımıza ait eserler web üzerinden yayınlanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında Pertevniyal Valide Sultan Evrakına ait eserlerin hem özet bilgileri  7528 görüntü olarak web ortamında yayınlanıyor. Belgeler tezkire, muhabereli tezkire, mektup, ilmuhaber, ariza, pusula, makbuz senedi, kira kontratı, rapor, kroki, plan, defter gibi çok çeşitlilik arz ediyor.

Büyük çoğunluğu Pertevniyal Valide Sultan Vakfı’na ait olan belgeler, vakfa başta Manastır’da bulunan İzmir, Tırhala ve Yenişehir’deki çiftlikler olmak üzere; vakfın Aksaray’daki Valide Sultan Camisi, mektepler, camiler, tekkeler, çeşmeler, Medine’deki Gureba Hastahanesi, Tersane’deki gemi yapım yeri, askeriyeye Valide Sultan’ın şahsi parasıyla alınan tüfekler, orduya verilen bağışlar gibi farklı konu başlıklarını kapsıyor.

Osmanlı tarihinde son derece önemli bir yeri olan ve Sultan II. Mahmud’un hanımı ve Sultan Abdülaziz’in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan’a ait belgeler, aslında Valide Sultanlık Müessesesi ile ilgili son derece yeni bilgileri ihtiva eden tarihi öneme sahip vesikalardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir