Tuvaldeki özgür dünya: Resim Sanatı

 

Resim, uygun malzeme üzerine (tuval, kağıt, tahta vb.) çizimler ve renklerle, fikir ve duyguların ifadesi olan estetik bir görünüm oluşturmaktır. Tuvaldeki özgür dünya: Resim Sanatı insanın hayal dünyasını tuvale yansıtmaktadır. İnsanlık tarihine ait bulunan ilk resimler; mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve yine mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bunlar, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğini bu dönemlerde bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca önem ve değere sahiptirler.

sanatres

İçerik açısından bakıldığında ilk resimlerin kötü ruhları uzak tutmak, bereket getirmek gibi dinsel amaçlarla yapılmış oldukları düşünülmektedir. Mısır, Çin ve Hindistan’da Milattan önceki döneme ait resimler, gündelik hayatı tasvir ederler, o döneme ait hikâyeler anlatırlar ve bu yönüyle döneme ışık tutan nitelikler taşırlar.

Resim yapmakta kullanılan teknoloji; malzemeleri de geliştirdi zaman içerisinde… Önceleri bitkilerden çıkarılan yağlardan elde edilen ve o haliyle kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış, sağlığa daha az zarar veren, daha kalıcı ve kullanımı daha kolay boyalar aldı günümüzde… Tarih boyunca duvarlara, taşlara, tahta yüzeylere, deriye, metal zeminlere, kumaşlara, kanvasa, kağıda, cama ve diğer sentetik malzemelere resim yaptı insanoğlu…

Hıristiyanlık ve resim sanatı

Batı resmi, milattan sonra dinî konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır.

İslam ve resim sanatı

Allah’ın yarattığı varlıkları taklit etmenin ötesinde yaratış fiilinde Allah’la rekabet edilmesi riski nedeniyle canlı resmi çizilmesini yasaklandığı için, Müslüman toplumlarda resim sanatı 18. Yüzyılın ortalarına kadar, daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatı, Ebru sanatı ve minyatür ile sınırlı kalmıştır.

İslam’da insan ve diğer canlı varlıkların resimlerini çizmenin yasak olmasının ikinci sebebi’de şudur: İslam Dini, resmi çizilen kişilerin (Peygamberler, Alimler, Önemli bir lider vs) resminin sadece resim olarak kalmayabileceği, ileriki zamanlarda yaşayacak olan insanların, resimlerdeki kişileri veya canlıları aşırı yüceltip, resimleri ve heykelleri vasıtasıyla putlaştırması sonucu bu şahıslara ve resmi çizilen hayvanlara tapınılması tehlikesi olduğundan canlı resimleri çizmek İslam dininde  yasaklanmıştır.

Rönesans’tan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesans ile canlanan ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde ve göründüğü gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vinci’nin anatomi analizleri bunun tarihe geçen örnekleridir.

Osmanlı’da resim sanatının yaygınlaşması

1860-1869 döneminde, Paris’te Gérôme’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey’in ülkesine döndükten sonra ortaya koyduğu eserler ve Sanayii Nefise Mektebi’ni kurmasıyla birlikte resim sanatı ülkemizde ve doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde, Dünya Resim Tarihi’nin önemli bir unsuru olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.

Modern resim sanatı

1880’ler döneminde ve bazılarına göre Tonalizm, ve yine bazılarına göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim, konusunu avam insanda, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konulmuş kuralları yıkma, özgürleşme arzusu öne çıkar.

1945’lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar, böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve hemen hemen daima daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır (bkz. Enstalasyon).

Resim sanatının etkisi

Bilinen en eski ve köklü sanat dalıdır resim sanatı… Bu sebeple diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır. Diğer sanatlar fikir üslup vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler. Bunun sebebi, resim sanatının erken dönemlerde gelişmeye başlaması ve ileri seviyeye ulaşmasıdır. Günümüzde ilgi olarak azalsa da resim sanatı gücünü kaybetmemiştir.
Resim sanatının günümüzdeki yeri: Bugün, resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun, bir “çok kültürlülük” egemenliği sürmektedir.

Resim ve fotoğraf

Resim bir isimdir, ancak sanatçılar resim kelimesini kavramsal olarak kullandığı için fotoğrafla resim aynı değil diye benimsenir. İşin doğrusu farklı aletler kullanılmasının dışında ortaya çıkan aynı gerçektir, fırça ve kalemle yapılan resimse, bir makinanın işlemiş olduğu görüntüde resimdir, ancak sanatsal bakımdan değerlendirip resim kelimesi sanat anlayışı üslubuyla kavramsallaştırılırsa bu durum ortaya çıkar ve fotoğraf resim değildir denir.

fotograf-sanati_ay-fotolari, Özgür düşüncenin hep güzeli arayışı: Sanat

Ayrıca bir başka bakış açısından bakıldığında fotoğrafta makine sadece gördüğü şekli kağıda döker, oysa resimde sanatçı sadece gördüğünü değil kendi hayal dünyasındaki, fikir alemindeki simge ve görüntüleri de resminde nesnel görüntü içerisine yerleştirebilir.

Resim sanatında Guaj çalışması

Guaj boya, bir çeşit sulu boyadır. Su kullanılarak inceltilen guaj boya  saydam değil, kapatıcıdır. Suda eritilmesi yönünden sulu boyaya, renklerin kapatıcı olması yönüyle de yağlı boyaya benzer. Guaj boya çalışmalarında açık tonları elde etmek için beyaz boya kullanılır.

Boyalar kağıt üzerinde kuruduktan sonra renk tonları çok az değişir ve matlaşır. Resmi renklendirirken, boyanın bu özelliklerinin unutulmaması gerekir. Sulu boya fırçalarıyla veya yağlı boya fırçaları ile yapılabilir. Sulu boya resimde kullanılan su kabı kullanılabilir. Guaj boyaları inceltirken kıvamını iyi ayarlamak gerekir. Ne çok sulu, ne de çok koyu olmalıdır. Silinen kısım kuruduktan sonra tekrar boyanmalıdır.

Sulu boyanın şeffaf olması nedeniyle hataları düzeltmek zordur. Guaj boya ise kapatıcı olduğundan renkleri üst üste sürerek düzeltmeler yapılabilir. Fakat gelişigüzel üst üste sürülen renkler kararır, renklilik özelliklerini kaybederler, ayrıca boyanın kalın bir tabaka oluşturması, çatlamalara neden olur. Boyayı üst üste katmanlar halinde sürmek yerine, beğenilmeyen renkler temiz, ıslak bir fırçayla alınıp temizlenmelidir.

Akrilik boya

Akrilik boya, yağlı boya kıvamında fakat daha mat yani sulu boya parlaklığında, su bazlı bir boya türüdür. Yapısındaki esnek pigmentler sayesinde dış etkenlere yağlı boyadan daha dayanıklıdır. Tuval üzerinde çatlama yapmadığı için ressamlar tarafından tercih edilmektedir. Kokusu az ve çabuk kuruyan ve kolay kolay çıkarılamayan bir boya çeşididir. Renk alternatifleri ve tonlamalar elde etmek için beyaz renk kullanılabilir veyahut boya suyla inceltilebilir. Kullanım alanı resim sanatıyla sınırlı değildir, dekorasyon ve çeşitli boyamalarda da kullanılabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir