Ekonomi Dünyasının duayeni Prof. Sabri Ülgener’i Anma Programı

 

Funda Gerçeker / Hobitat.com …
Türk iktisat ve fikir hayatının önemli şahs.iyetlerinden ve Ekonomi Dünyasının duayeni Prof. Sabri Ülgener vefatının 30. yılında anıyor ESKADER tarafından düzenlenen “Bab-ı Ali sohbetleri” nin bu haftaki bölümünde anılıyor. Ülgener’i talebesi Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar anlatacak.

Türkiye’de iktisat alanında ve fikir hayatımızda değerli görüş ve tezleriyle iz bırakan Prof. Sabri Ülgener, vefatının 30. yılında Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından yâd ediliyor.

sabriulgener

“Bâbıâli Sohbetleri” çerçevesinde her hafta perşembe günleri düzenlenen sohbet programının bu haftaki bölümü, Timaş Kitapkahve’de 3 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak. Toplantıyı, sosyolog Hülya Saygı sunuyor.

Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, uzun yıllar birlikte çalıştığı hocası Sabri Ülgener’in hayatını, toplumu etkileyen fikir ve eserlerini anlatacağı program sonunda Sayar, dinleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Timaş Kitap kahve adres :

Cağaloğlu, Alayköşkü Caddesi, No. 5 adresinde gerçekleşecek olan toplantıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler sanatalemi.net sitesini ziyaret edebilirler.

DOĞUDAN BATIYA UZANAN ÇİZGİ

Doğu’yu ve Batı’yı iyi tanıyan iktisat profesörü ve toplumbilimci, ilim adamlarımızdan Sabri Ülgener 1911 yılında İstanbul’da doğdu. 1 Temmuz 1983 tarihinde yine burada vefat etti. İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi.

1933 yılında Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesinden sonra, can güvenlikleri sebebiyle Türkiye’ye sığınarak, İktisat fakültesinin kuruluş ve gelişiminde önemli rol oynayan Alman bilim adamları F. Neumark (Maliye, İktisat Politikası ve Teorisi dersleri vermiştir), Wilhelm Röpke (İktisadi Coğrafya, İktisat Teorisi ve Politikası konularında dersler vermiştir), Gerhard Kessler(Sosyal Politika konusunda dersler vermiştir), Alexander Rüstow (İktisat Sosyolojisi konusunda dersler vermiştir), Alfred İsaac’tan (İşletme konusunda dersler vermiştir) dersler aldı ve bu Alman hocalarının etkisinde kaldı. 1935’te aynı okulda bulunan İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü’nde ( İlk İçtimaiyat Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi’nde Ziya Gökalp ve arkadaşları tarafından 1916 yılında kurulmuş, 1933-1934 öğretim yılında İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü adıyla Hukuk Fakültesi’ne bağlanmıştır) asistan oldu. 1941 yılında doçent, 1951 yılında da profesör olan Ülgener, İktisat Fakültesi’nde dekanlık da yaptı.

Ülgener’i diğer iktisatçılardan farklı kılan özellikler arasında şunlar sayılabilir: Batıyı da Doğuyu da tanıması; Ortaçağdan Yeni Çağa, Feodalizmden Kapitalizme geçiş sürecini bir zihniyet dönüşümü çerçevesinde açıklaması; toplumdaki dönüşüm ve iktisadî gelişim sürecinde maddi unsurların yanı sıra manevi-kültürel unsurların rolüne ve bu kapsamda “ekonomi zihniyeti”ne vurgu yapması; kendi yerli ve millî dinamiklerimize dayalı yeni bir gelişme modeline olan ihtiyaç bağlamında ahlâk, zihniyet ve İslâm iktisat siyaseti problemleriyle  yakından ilgilenmiş olması.

Zihniyet, Aydınlar ve İzmler (Mayaş Yayınları, 1983), İktisadi Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası (DER Yayınları, 1981),Darlık Buhranları ve İslâm İktisat Siyaseti (Mayaş Yayınları, 1984), ile Zihniyet ve Din Ülgener’in geride bıraktığı, her biri okunmaya çok değerli eserlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir